Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 1.291.568 Lượng 35.358,82 2,85 %
34.442 Gram 942,90
1.071.260 Ounce 29.327,53
34.441.811 Kilo 942.901,96