Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 1.442.981 Lượng 46.871,60 3,33 %
38.479 Gram 1.249,91
1.196.846 Ounce 38.876,52
38.479.483 Kilo 1.249.909,20