Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Colon Costa Rica (CRC)

Giá Vàng gần đây theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
23/02/24 UTC 10:00 AM UTC 23/02/24 10:00 AM UTC 1.255.060 Lượng -1.818,00 -0,14 % 1.254.782 1.261.573
33.468 Gram -48,48 33.461 33.642
1.040.980 Ounce -1.507,90 1.040.749 1.046.382
33.468.269 Kilo -48.480,09 33.460.846 33.641.950