Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 1.400.923 Lượng 151.364,61 12,11 %
37.358 Gram 4.036,39
1.161.962 Ounce 125.545,75
37.357.958 Kilo 4.036.389,68