Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.271.349 Lượng -274.848,45 -18,04 %
33.903 Gram -7.329,29
1.054.490 Ounce -227.966,46
33.902.628 Kilo -7.329.291,91