Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 1.400.923 Lượng -105.141,28 -6,98 %
37.358 Gram -2.803,77
1.161.962 Ounce -87.206,92
37.357.958 Kilo -2.803.767,58