Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Colon Costa Rica (CRC)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 1.269.592 Lượng -108.268,52 -7,86 %
33.856 Gram -2.887,16
1.053.032 Ounce -89.800,73
33.855.780 Kilo -2.887.160,50