Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 32.581.457 Lượng 969.803,83 3,07 %
868.839 Gram 25.861,44
27.023.909 Ounce 804.380,56
868.838.844 Kilo 25.861.435,56