Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 50.745.890 Lượng 1.602.015,09 3,30 %
1.353.224 Gram 42.720,40
42.089.963 Ounce 1.328.753,05
1.353.223.736 Kilo 42.720.402,44