Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 2.869,74 Lượng -259,85 -8,30 %
76,526 Gram -6,93
2.380,23 Ounce -215,53
76.526 Kilo -6.929,35