Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Singapore (SGD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 3.278,49 Lượng 176,99 5,71 %
87,426 Gram 4,72
2.719,26 Ounce 146,80
87.426 Kilo 4.719,60