Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 59.387.891 Lượng 1.851.761,71 3,26 %
1.583.677 Gram 49.380,31
49.257.864 Ounce 1.535.899,40
1.583.677.095 Kilo 49.380.312,30