Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đồng Việt Nam (VND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 50.054.533 Lượng 990.878,86 2,02 %
1.334.788 Gram 26.423,44
41.516.534 Ounce 821.860,74
1.334.787.558 Kilo 26.423.436,25