Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Ba 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Ba 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/03/2173.3011.954,69
02/03/2174.2611.980,29
03/03/2171.8241.915,29
04/03/2170.0721.868,60
05/03/2170.6021.882,72
08/03/2171.4921.906,45
09/03/2173.1981.951,94
10/03/2175.2052.005,48
11/03/2174.3851.983,59
12/03/2175.1272.003,39
15/03/2175.8102.021,60
16/03/2175.9302.024,79
17/03/2175.3752.010,01
18/03/2175.4802.012,79
19/03/2174.8311.995,49
22/03/2173.9091.970,90
23/03/2173.2601.953,60
24/03/2173.7041.965,43
25/03/2172.7251.939,34
26/03/2174.6051.989,48
29/03/2174.5681.988,48
30/03/2173.5011.960,02
31/03/2175.0482.001,27