Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) Tháng Bảy 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đồng Denar của Macedonia (MKD) - Tháng Bảy 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/07/2168.1011.816,03
02/07/2168.4531.825,43
05/07/2169.1761.844,69
06/07/2168.7811.834,17
07/07/2168.6991.831,97
08/07/2167.6381.803,68
09/07/2169.1161.843,10
12/07/2170.3051.874,80
13/07/2169.9351.864,94
14/07/2171.1791.898,11
15/07/2171.8691.916,51
16/07/2169.4601.852,27
19/07/2167.8681.809,82
20/07/2167.4741.799,30
21/07/2168.2421.819,78
22/07/2169.1911.845,10
23/07/2167.1821.791,53
26/07/2167.2931.794,47
27/07/2166.3381.769,00
28/07/2167.0621.788,32
29/07/2166.4621.772,32
30/07/2165.7221.752,58